Latijn - Wiskunde


Visie

De studierichting Latijn-wiskunde biedt de combinatie van een klassieke taalkundige en een wiskundige vorming.
Het vak Latijn brengt je in contact met de rijke literatuur van een cultuurtaal die aan de oorsprong staat van de Romaanse talen.
Je bestudeert ook teksten die van groot belang zijn voor een beter begrip van de huidige maatschappij en cultuur. Je leest poëtische, historische, filosofische, retorische en juridische teksten. Je wordt taalgevoeliger, je taalgeheugen werkt efficiënter en vlugger. Je leert op die manier in het Nederlands en in de moderne vreemde talen moeilijke woorden, ondoorzichtige communicatie en ingewikkelde redeneringen ontwarren. Je leert vooral heel nauwkeurig en methodisch werken waar je later, in je hogere studies bijvoorbeeld al, erg mee gebaat bent.
Door haar eigen aard draagt de studie van het Latijn bij tot de vorming van het formeel logisch denken en van het abstractievermogen.
Het tweede luik van deze richting bestaat uit wiskunde. Het pakket wiskunde (8 uur) besteedt aandacht aan de ontwikkeling van het denken in het algemeen en van specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen eigen aan een wiskundige aanpak. Er wordt zowel belang gehecht aan de theoretische fundering van een wiskundig vraagstuk als de vorming van vaardigheden en attitudes om dit te analyseren komen aan bod.

Leerlingenprofiel

Je volgde Latijn in de tweede graad en hebt talent voor wiskunde. Je bent een harde werker.

Overgang

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. Zo ben je vooral voorbereid voor een masteropleiding (na een academische bacheloropleiding) of eventueel een professionele bacheloropleiding in de (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para)medische studies, talen en andere alfawetenschappelijke richtingen.

Lessentabel

5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Geschiedenis
2
2
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
7
7
Richtingspecifieke vakken
Biologie
2
Chemie
2
Fysica
2
Informaticawetenschappen
2
IT - EFC
1
Latijn
4
4
TOTAAL
32
32

ATHENEUM Schilde

dé school met vele plussen

Hoevedreef 9
2970 Schilde

(03)385 89 71

info@atheneumschilde.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

INSCHRIJVEN

Wil je je kind inschrijven in onze fijne school? Via de onderstaande knop kom je precies te weten hoe dat in het werk gaat.

Schrijf nu in