Humane Wetenschappen


Visie

Je denkt graag wetenschappelijk na over de mens en de samenleving. Eigen ervaringen worden in het vak gedragswetenschappen geanalyseerd met interpretatiekaders en verklaringsmodellen uit de psychologie, sociologie en eventueel antropologie. Voor het vak cultuurwetenschappen komen de referentiekaders uit de filosofie, de politieke wetenschappen en de media. Door synthetisch denken, leer je al die gegevens gebruiken om gedrag te verklaren. De complexiteit van de werkelijkheid kan je dus door gefundeerd inzicht zowel analyseren als synthetiseren.
Deze verworven inzichten leer je ook toepassen door in groep en individueel een wetenschappelijk rapport te schrijven. Zo voer je zelf research uit door middel van interviews, observaties, experimenten en literatuuronderzoeken leer je je eigen mening formuleren, onderbouwd door onderzoek.
Omdat dit een maatschappelijke richting is, leer je ook kritisch te kijken naar jezelf, de groep en de samenleving. Je oefent groepsdynamische aspecten in: leren omgaan met de ander en leren communiceren.

Leerlingenprofiel

De richting HUMANE WETENSCHAPPEN in de 3de graad is uiteraard een logisch vervolgtraject voor leerlingen die ook in de 2de graad deze studierichting hebben gevolgd. Overschakelen naar de richting humane wetenschappen is echter ook mogelijk zonder deze voorkennis.
Het is belangrijk dat je gemotiveerd bent en interesse hebt voor het menselijk functioneren binnen een sociale context.

Overgang

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer uitgebreid.
Je bent vooral voorbereid voor de sociale richtingen van de professionele bacheloropleidingen of eventueel van het academisch onderwijs (masteropleiding, na een academische bacheloropleiding).

Lessentabel

5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Geschiedenis
2
2
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
4
4
Richtingspecifieke vakken
Cultuurwetenschappen
2
2
Filosofie
2
2
Gedragswetenschappen
4
4
IT - EFC
1
Kunstbeschouwing
2
1
TOTAAL
32
32

ATHENEUM Schilde

dé school met vele plussen

Hoevedreef 9
2970 Schilde

(03)385 89 71

info@atheneumschilde.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

INSCHRIJVEN

Wil je je kind inschrijven in onze fijne school? Via de onderstaande knop kom je precies te weten hoe dat in het werk gaat.

Schrijf nu in