Economie - Wiskunde


Visie

Je vindt het interessant om na te denken over de kracht en de beperkingen van de markteconomie. Door een grondige analyse van de economische realiteit krijg je inzicht in het feit waarom bepaalde economieën succesvoller zijn dan andere in het creëren van materiële welvaart en in de verdeling hiervan, ook onder de zwakkeren.
Je vindt het leuk om dit te onderzoeken en te bespreken door o.m. probleemoplossend te leren vanuit concrete contexten, onderzoeksopdrachten uit te voeren, groepsopdrachten te maken en opdrachten te presenteren. Ook zal je de verworven kennis toepassen op nieuwe en complexe probleemstellingen.
Je bent graag bezig met analyses en abstract denken. Het pakket wiskunde (8 uur) besteedt dan ook aandacht aan de ontwikkeling van het denken in het algemeen en van specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen eigen aan een wiskundige aanpak.
Er wordt zowel belang gehecht aan de theoretische fundering van een wiskundig vraagstuk als de vorming van vaardigheden en attitudes om dit te analyseren komen aan bod.

Leerlingenprofiel

Je hebt talent voor wiskunde en bent bijzonder geïnteresseerd in de economische processen. Je wil de mathematische processen achter de economische evolutie onderzoeken.

Overgang

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer uitgebreid.
Je bent voorbereid voor een masteropleiding (na een academische bacheloropleiding) of een professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen: economie, (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para)medische studies en alfawetenschappelijke richtingen.

Lessentabel

5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
2
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Geschiedenis
2
2
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
7
7
Richtingspecifieke vakken
Economie
6
5
Informaticawetenschappen
2
IT - EFC
1
TOTAAL
32
33

ATHENEUM Schilde

dé school met vele plussen

Hoevedreef 9
2970 Schilde

(03)385 89 71

info@atheneumschilde.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

INSCHRIJVEN

Wil je je kind inschrijven in onze fijne school? Via de onderstaande knop kom je precies te weten hoe dat in het werk gaat.

Schrijf nu in