werkzoekende 2017

 

Je bent afgestudeerd op 30/06/17 (einde 6e jaar – 7e jaar)

BIT = Beroepsinschakelingstijd (= wachttijd)

 • Gebeurt via inschrijving VDAB en duurt 310 dagen (van 01/08/17 t.e.m. 28/07/18). —> Het is belangrijk om je bij de VDAB in te schrijven vóór 10 augustus. Op die manier start je wachttijd op 1 augustus. Schrijf je pas in op 10 augustus of later, dan start je BIT pas op het moment dat je inschrijft.
 • Vanaf dat je begint te werken of op het einde van je BIT (30/07/18) moet jij je inschrijven bij de mutualiteit.

Op 30/07/18 gaan we kijken wat je op dat moment doet

 • Je werkt        —> dan hoef je niks te doen.
 • Je werkt niet —> je vraagt een inschakelingsvergoeding aan (= dopgeld voor schoolverlaters).
  je gaat hiervoor langs VDAB en HVW of vakbond.

Je hebt gewerkt en je tewerkstelling wordt beëindigd

(zelf ontslag, ontslag krijgen, einde contract)

 • Je gaat opnieuw naar de VDAB en de vakbond/HVW
 • Je vraagt een werkloosheidsuitkering aan
 • Wacht nooit op je documenten die je krijgt bij ontslag - soms kan dit een tijdje duren en zo zou je uitkeringen verliezen
 • Vanaf je een werkloosheidsuitkering krijgt (inschakelingsvergoeding of werkloosheidsuitkering)
   › moet je actief zoeken naar werk
   › maak je een overzicht op van je acties
   › kan je hiervoor op gesprek uitgenodigd worden bij RVA

Werkloosheidsuitkering:
Vanaf je 312 dagen (= 1 jaar) gewerkt hebt, kan je een volwaardige werkloosheidsuitkering krijgen.

Inschakelingvergoeding:
Indien je nog geen 312 dagen hebt gewerkt, of je tewerkstelling was deeltijds, kan je een inschakelingvergoeding (= dopgeld voor schoolverlaters) krijgen.

Kinderbijslag

Recht op kinderbijslag als schoolverlater?

Ja als je:

 • Jonger bent dan 25 jaar.
 • Niet langer leerplichtig bent.
 • Je ingeschreven bent als werkzoekende bij de VDAB.
 • Je niet vrijwillig werkloos bent.
 • Je geen maandelijks inkomen hebt dat hoger ligt dan € 530,49 (bruto).

Krijg je nog kinderbijslag voor je laatste zomervakantie ?

Ja, op voorwaarde dat je tijdens juli, augustus en september niet meer dan 240 uur werkt.

Is vakantiejob doen nog interessant?

Als afgestudeerde jongere mag je tot eind september van het jaar van afstuderen een vakantiejob doen.

De RVA controleert de schoolverlaters strenger: OPGELET !

Tijdens je BIT wordt je (minstens) twee keer gecontroleerd door de RVA.

Eén keer in de 7e maand, en een keer in de 11e maand. Dat noemt men “de evaluaties”.
Om je BIT tot een goed einde te brengen, en om dus nadien in aanmerking te komen voor uitkeringen, heb je minstens twee positieve evaluaties nodig.

Krijg je in de 7e of de 11e maand een negatieve beoordeling, dan volgt enkele maanden later een nieuwe. Je kunt ook zelf om een nieuwe evaluatie vragen.

In detail !

Je bent op 30 juni 2017 afgestudeerd en ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB voor 10 augustus 2017. Je BIT begint op 1 augustus 2017.

Tijdens de 7de en de 11de maand van je BIT word je door RVA automatisch opgeroepen voor een evaluatiegesprek.

In elk geval mag je daar a-b-s-o-l-u-u-t niet afwezig blijven. Heb je toch een gegronde reden (bv. omdat je aan het werk bent), deel dat dan onmiddellijk mee aan de verantwoordelijke.

Is één van die evaluaties toch negatief, dan verschuift het tijdstip waarop je recht hebt op uitkeringen naar later.
Je krijgt ten vroegste recht, als je twee positieve evaluaties verzameld hebt.
Tussen twee evaluaties zitten normaal ongeveer 6 maanden.
De RVA nodigt je automatisch uit, maar je kan ook zelf om een evaluatie vragen.
Positieve evaluaties moeten niet noodzakelijk opeenvolgend zijn.

Wat betekent dit alles voor jou ?

Simpel, vanaf het moment dat je de school verlaat, moet je actief op zoek naar werk: solliciteren, deelnemen aan ingangsexamens, nog solliciteren, alle voorstellen van de VDAB correct benaderen, nog meer solliciteren, interim-bureaus afdweilen, …enz.

Maak een dossiertje waarin je al je bewijsstukken netjes bewaart.
Denk aan :

 • sollicitatiebrieven
 • bezoeken aan de VDAB
 • deelname aan info-sessies
 • bezoeken aan werkbeurzen
 • inschrijvingen bij de interimkantoren …