Tijdens het schooljaar 2013-2014 begon het Atheneum Schilde met het project ‘actieve nazorg’.
In zijn streven naar een steeds toenemende kwaliteitszorg wil Atheneum Schilde inzetten op volgende items:

  • Kwalitatieve en kwantitatieve inventarisatie van de outputgegevens
    Door oud-leerlingen te bevragen over hun studie- en werkervaringen wil het Atheneum Schilde gegevens verzamelen die kunnen bijdragen tot de optimalisering van de onderwijsprocessen zodat leerlingen nog beter voorbereid worden op respectievelijk de verdere studies of het arbeidsveld.
  • ‘Warme overdracht’
    Geproclameerd, succes en vaarwel? Neen, Atheneum Schilde wil inzetten op nazorg.
    Je studeert verder, maar loopt wat verloren, je weet niet hoe te plannen…? Contacteer de studiebegeleidster van het Atheneum Schilde!