Missie

Jongeren klaarstomen voor het vervolgonderwijs met een ruime blik gericht op de maatschappij van vandaag en morgen is onze kerntaak. We leggen de klemtoon op het ‘kennen’ om verder door te groeien naar het ‘kunnen’.

Visie

Aanbod

Dankzij de kleinschaligheid en het brede aanbod aan ASO-studierichtingen bieden we, te midden van een groene omgeving, een opleiding aan welke haar leerlingen toelaat schoolloopbaankeuzes te maken i.f.v. hun interesses en talenten.

We organiseren binnen dit ruime aanbod aan studierichtingen maatwerk via geïntegreerde PLUSklassen en we garanderen een dynamisch-actieve schoolloopbaanbegeleiding. Via PLUSklassen dagen we onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Bovendien staan al deze keuzemogelijkheden garant voor optimaal succes in het vervolgonderwijs.

Ontwikkeling staat centraal ...

 • door kennis, vaardigheden en attitudebegeleiding
  Via actieplannen leggen we accenten op stiptheid, verantwoordelijkheidszin, beleefdheid en het nakomen van afspraken. Onze leerlingen verwerven de juiste kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om succesvol te zijn in het leven. We zijn een ordelijke, strenge, rechtvaardige, gedisciplineerde en menselijke school voor al onze leerlingen.
 • door studiebegeleiding
  Elke leraar is studiebegeleider We besteden op klas- en schoolniveau aandacht aan leren leren,  remediëring, differentiatie en het ontwikkelen van een of meerdere leerstijlen.
 • door schoolloopbaanbegeleiding
  Via projecten werken we aan horizonverruiming, zelfconceptverheldering en keuzebekwaamheid.
 • door samenwerking met de ouders
  Via convenanten moedigen we de betrokkenheid van onze ouders aan. We rekenen op een constructieve medewerking van de ouders om tot maximale ontwikkeling te komen.

Welbevinden in de kijker

Het welbevinden van onze leerlingen bewaken we door:

 • het creëren van een veilig en positief klas-, school- en leefklimaat;
 • inspraak en transparantie op klas- en schoolniveau;
 • het geven van motiverende feedback;
 • het onderhouden van positieve contacten met leerkrachten, schoolmedewerkers en ouders;
 • een professionele leerlingbegeleiding te garanderen.

Jouw succes is ons DNA

 • Wij bereiden je voor op de samenleving.
 • Wij stomen je klaar voor hoger onderwijs.
 • Wij leggen de lat hoog met ondersteuning en begeleiding om maximale ontplooiingskansen te bieden.
 • Wij zorgen voor gedifferentieerde werkvormen en aangepast didactisch materiaal.
 • Wij investeren in menselijk ‘kennen’ en ‘kunnen’.
 • Onderwijs in handen van een deskundig team.