Leerlingen hebben recht op inspraak. De leerlingenraad is hun overlegstructuur om ideeën, vragen en problemen in verband met de school te bespreken.

Doel van de leerlingenraad?

  • Het verhogen van de leerlingparticipatie: leerlingen worden actief betrokken bij het schoolbeleid.
  • Het bevorderen van de goede sfeer op school.

Taken van de leerlingenraad.

  • Het bevorderen van het overleg tussen leerlingen, leerkrachten en directie;
  • Het kenbaar maken van problemen en noden;
  • Het uitwerken van voorstellen om het welbevinden te verhogen;
  • Meewerken aan activiteiten en acties.

Samenstelling

  • Eén democratisch verkozen leerling uit elke klas;
  • Eén begeleidster

Frequentie van vergaderen

  • 1 keer per week  tijdens de middagpauze.
  • Een officiële uitnodiging wordt via smartschool verstuurd.