SCHOOLJAAR 2018-2019

Men kan inschrijven tijdens de vakantie tot en met 5 juli 2018 en opnieuw vanaf 27 augustus 2018. Dit telkens tussen 10.00 uur en 15.30 uur, tenzij op woensdag. Dan kan er ingeschreven worden tot 13.00 uur. Bij de inschrijving van een minderjarige is de aanwezigheid van één van de ouders of de voogd vereist.

Wij maken graag tijd voor u.

!!! VERGEET NIET MEE TE BRENGEN !!!

Identiteitskaart – rapport vorig schooljaar – origineel attest basisonderwijs (1ste lj. A-stroom)                               attest vorig  schooljaar